Contoh surat peminjaman alat

PANITIA PELAKSANA SEKOLAH KADER BANGSA
      BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
      KELUARGA BESAR MAHASISWA
      UNIVERSITAS BENGKULU
      Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun Bengkulu Kode Pos. 38371No       : 03/ Ph/SKB/KBC/INKAM/BEM KBM UNIB/X/2010
Hal      : Peminjaman .................
           
Kepada
Ykh. Bapak/Ibu…………….
di Bengkulu

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
            Sehubungan dengan akan diadakannya Achievment Motivation Training Sekolah Kader Bangsa oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KBM UNIB yang akan diadakan pada :
hari, tanggal    : Sabtu, 30 Oktober 2010
waktu              :
tempat             : Gedung C UNIB
maka, kami mengharapkan Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada kami untuk menggunakan .........................................guna menyukseskan acara ini.
            Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas kebijakan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

                                                                                             Bengkulu, 27 Oktober 2010
                                                                                                      Panitia Pelaksana          
 Kepala Sekolah Kader Bangsa                                                          Sekretaris
            Cariti Dassa Urra                                                                 Zefy  Arlinda
                 A1E007017                                                                        G1A007061                                                               Mengetahui,
                                     Presiden Mahasiswa BEM KBM UNIB 2010

                                                               Hariyanto

                                                              D1F006032   Tulisan terkait:

No comments